Novinky

Skladování vína: Klíčové faktory pro uchování kvality

Skladování vína: Klíčové faktory pro uchování kvality

Víno je komplexní nápoj s bohatou historií a paletou aromatických a chuťových profilů, který pro uchování optimální kvality a dosažení svého plného potenciálu vyžaduje specifické podmínky skladování. Pojďme se společně dozvědět více o správném skladování vína a prozkoumejme klíčové faktory ovlivňující jeho zrání a chuťové vlastnosti. 

Stabilita prostředí 

Nadměrné otřesy a prudké výkyvy teplot představují pro víno značné riziko. Ideální volbou pro skladování lahví je chladný sklep s konstantní teplotou 11 °C, nicméně rozmezí 8–14 °C je stále přijatelné, přičemž této teploty dosáhnete i v běžném sklepě. Stabilita teploty prostředí je v tomto ohledu důležitější než konkrétní teplota. Jejich kolísání může narušit strukturu vína a negativně ovlivnit jeho chuťové vlastnosti. 

Ochrana před světlem 

Světlo, ať už sluneční nebo umělé, vede k nežádoucímu znehodnocení barvy a chuti vína. UV záření má vliv na vývoj fenolů ve víně, čímž poté ztrácí své ovocné tóny. Zásadní je vyvarovat se vystavení vína UV záření, proto se doporučuje skladovat vína v temném prostředí, chráněné před přímým slunečním zářením i osvětlením sklepa, které by nemělo být příliš silné, protože i to může zvyšovat teplotu uskladněných lahví. V historii se víno skladovalo v hliněných amforách, čímž se zajistilo jeho zrání v naprosté tmě. O to stejné se při skladování vína v současnosti pokuste i vy. 

Uložení 

Uložení lahví ve vodorovné poloze zajišťuje stálý kontakt vína s korkovou zátkou. Tím se zabraňuje vysychání zátky, které by mohlo vést k proniknutí vzduchu do lahve a oxidaci vína. Lahve uložené v horizontální poloze si tak uchovávají optimální vlhkost zátky a chrání víno před nežádoucím vlivem okolního prostředí.  

Zrání vína 

Každé víno má svůj individuální vývoj a zrání. Některá vína jsou určena k okamžité konzumaci, zatímco jiná vyžadují delší dobu zrání pro dosažení optimální chuti a aroma. Doba zrání se liší v závislosti na typu vína, odrůdě hroznů a vinařských technikách. Zrání vína představuje fascinující proces, během kterého se rozvíjí paleta chutí a vůní, čímž se víno stává skutečným gastronomickým pokladem, přičemž tento proces nelze nijak urychlit. 

Využití lednice 

Skladování vína v lednici se pro dlouhodobé účely nedoporučuje. Nízká teplota a suché prostředí v lednici mohou vysušovat korkovou zátku a vést k oxidaci vína. Nejvhodnější vlhkost vzduchu pro skladování vína je totiž okolo 65–80 %, a té v lednici v žádném případě nedosáhnete. Je však vhodná pro krátkodobé vychlazení vína před konzumací. 

Shrnutí 

Skladování vína představuje specifickou oblast, která vyžaduje pečlivý přístup. Dodržováním uvedených principů zajistíte optimální podmínky pro uchování vína, takže: 

  • Skladovat při teplotách 8–14 °C 
  • Udržovat konstantní teplotu 
  • Nevystavovat lahve otřesům, teplotním šokům a UV záření 
  • Uchovávat lahve v horizontální poloze v optimální vlhkosti 65–80 % 

 

Zdroj: Pexels